Het Sociaal Domein – Gemeente Rotterdam

HET SOCIAAL DOMEIN VAN ROTTERDAM


Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
Deliverables: Illustraties

De wereld om ons heen is volop in beweging. De bevolkingssamenstelling verandert, de technologische ontwikkelingen gaan hard. Deze bewegingen hebben allemaal grote gevolgen en Rotterdam bereidt zich voor op de toekomst van het sociale domein.
Naast deze video zijn er nog drie andere video's die in deze stijl geïllustreerd zijn. Een gangbare, fijne stijl die steeds ondersteund wordt met één kleur.