Energieagenda – Provincie Zuid-Holland

DE ENERGIEAGENDA VAN ZUID-HOLLAND


Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
Deliverables: Illustraties

Zuid-Holland is de meest energie-intensieve provincie van Nederland. De provincie roept bedrijven, instellingen en inwoners op om mee te werken aan een schone energiehuishouding. Het gebruik van fossiele energiebronnen moet sterk omlaag. De oplossing zit in energiebesparing, restwarmte benutten en het gebruik van hernieuwbare bronnen (zoals zon, wind, aardwarmte, biomassa en water).